Strona projektu pt. Tworzymy atmosferę
Logo kampanii Tworzymy atmosferę

Dla mediów

Zanieczyszczenia powietrza a transport samochodowy

Co się wydobywa z rury wydechowej Pyły, w tym PM10 i PM2,5. Pyły nie stanowią jednorodnej grupy substancji. Mogą to być drobiny kurzu, piasku, a także pyłki roślin. Pyły generowane przez transport samochodowy to przede wszystkim emitowane w spalinach cząsteczki sadzy, popiołów oraz metali ciężkich. Pył powstaje również w skutek ścierania opon oraz tarcz i klocków hamulcowych.

czytaj więcej

 

Informacja o kampanii "Tworzymy atmosferę" (09.09.2015r)

Upowszechnienie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, jego źródłach i skutkach zdrowotnych, a także pokazanie, w jaki sposób indywidualne decyzje mogą przyczynić się do poprawy sytuacji, to najważniejsze cele kampanii społecznej „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska.

czytaj więcej

 

Krajowy Program Ochrony Powietrza

Ministerstwo Środowiska ogłosiło finalną wersję Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Dokument wyznacza strategiczne cele związane z ochroną powietrza w Polsce, zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i ich negatywnych skutków zdrowotnych, stanowi ramy dla regionalnych polityk w zakresie ochrony powietrza, wskazuje źródła finansowania i propozycje niezbędnych zmian legislacyjnych.

czytaj więcej

 

KAMPANIA „TWORZYMY ATMOSFERĘ”

Upowszechnienie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, jego źródłach i skutkach zdrowotnych, a także pokazanie, w jaki sposób indywidualne decyzje mogą przyczynić się do poprawy sytuacji, to najważniejsze cele kampanii społecznej „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska.

czytaj więcej

 

POLACY BAGATELIZUJĄ WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA WŁASNE ZDROWIE

Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości powietrza nie dotyczy ich osobiście.
Za główne źródła szkodliwych substancji w powietrzu uważa się spaliny samochodowe, przemysł i palenie śmieci. Polakom brakuje wiedzy na temat tego, jaki wpływ na jakość powietrza ma palenie węglem w indywidualnych instalacjach grzewczych.
Dla poprawy jakości powietrza większość Polaków jest gotowa poprzeć ograniczenia wjazdu pojazdów do centrów miast i zakaz palenia węglem niskiej jakości.

czytaj więcej

 

 

WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA ZDROWIE

Zanieczyszczenia powietrza, takie jak np. pyły i metale ciężkie, wywołują schorzenia układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego, a także powodują raka. Pyły to różnego rodzaju substancje (m.in. krople wody, piasek, pyłki roślin, cząsteczki węgla) o średnicy do 10 mikrometrów (pył PM 10) lub do 2,5 mikrometra (pył PM 2,5). Przez to, że mają niewielkie rozmiary (mikrometr to jedna tysięczna milimetra), przenikają głęboko do układu oddechowego, transportując tam niebezpieczne związki chemiczne przyklejone do powierzchni pyłu lub same tworzące pył.

czytaj więcej

 

 

6 MLD ZŁ – KOSZTY ZDROWOTNE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W WARSZAWIE

Całkowite koszty zdrowotne zanieczyszczeń powietrza wynoszą w samej tylko Warszawie ponad 6 mld zł rocznie. Z powodu chorób wywołanych złej jakości powietrzem co roku przedwcześnie umiera prawie 3 tys. mieszkańców stolicy w wieku powyżej 30 lat.

czytaj więcej

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej